naglowek3.jpg
Niedziela, 18.08.2019    
Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Usuwanie drzew i krzewów


1. Usuwanie drzew przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Osoba fizyczna, która zamierza usunąć drzewo/drzewa rosnące na terenie swojej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest obowiązana dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Miejskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma być usunięte (nr ewidencyjny) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze zgłaszającym. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Usunięcie drzewa/drzew może nastąpić, jeżeli Burmistrz nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin. Sprzeciw wnoszony jest w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne jest dokonanie ponownego zgłoszenia.

Organ, przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości , na której rosło usunięte drzewo/drzewa, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia uwzględniając dane ustalone podczas oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcia drzewa/drzew.

Za usunięcie drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wymierzana jest administracyjna kara pieniężna.

Zgłoszeniu nie podlega:

 • usuwanie drzew, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • usuwanie drzew owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, 
 • usuwanie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.

 


2. Usuwanie drzew i krzewów przez inne podmioty

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa i krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza na wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza- za zgodą właściciela.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wniosku należy podać obwód mierzony na wysokości 130 cm.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25m2.

 


3. Usuwanie drzew i krzewów stanowiących złom lub wywrot

DEFINICJE:

 • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;
 • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.

Bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie takiego drzewa może nastąpić przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu usunięcie może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Urzędu Miejskiego i po dokonaniu oględzin przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Usuwać w tym trybie można jedynie drzewa spełniające w/w definicje.

Usuwanie drzew, które nie spełniają wspomnianych kryteriów, nawet jeżeli zostały uszkodzone w wyniku działania siły wyższej, może nastąpić jedynie na zasadach określonych w punkcie 1 lub 2.

 


4. Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, kompetencje do wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz obsługi zgłoszeń zamiaru wycięcia drzewa należą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 poz. 2134).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki